Uw spulletjes niet helemaal wat u verwachtte?

Geen zorgen.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen,
moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

U mag hiervoor ook gebruik maken van het Europees Modelformulier dat u hier kan Downloaden, maar dat is helemaal geen verplichting.

Wij zijn zelf geen fan van dit formulier en handelen de retour liever met u persoonlijk af. Maar de wet bepaald het zo…
Wanneer wij een mailtje of een berichtje ontvangen van u zullen wij u graag een volledig ingevuld formulier sturen.

Samen met dit formulier stuurt u de goederen dan terug naar één van de twee adressen die je terugvindt onderaan deze pagina.
De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. U kan hiervoor bij ons een label verkrijgen desgewenst voor de prijs van 4,00 EUR.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U kan één van deze twee retour-adressen gebruiken naar
uw eigen keuze:

NEDERLAND
Villa Vrolijk
t.a.v. retouren + (bestelnummer)
Woudweg 18
9257 RN Noordbergum (NL)

BELGIE
Villa Vrolijk
T.a.v. retouren + (bestelnummer)
Ondernemersstraat 2E
2500 Lier

U mag het product passen, bekijken of het aan uw verwachting voldoet maar u mag het product niet gebruiken. Wij verzoeken u om de originele verpakking zo goed mogelijk intact te houden. Het product terugsturen in de originele verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk is een vorm van respect die wij enorm appreciëren. Zo blijft het product toch nog verkoopbaar. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Uitzondering herroepingsrecht” Hygiene producten zoals fopspenen waarvan de verzegeling na de levering verbroken is kunnen niet geretourneerd worden.